Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ทาสีรั้วคาวบอย ในโครงการสัตวศาสตร์จิตอาสา
             วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 "โครงการสัตวศาสตร์จิตอาสาทาสีรั้วคาวบอย" บริเวณถนนแนวรั้วคาวบอยฟาร์มโคนมและโคเนื้อ ถนนทางไปบ้านโปง และบริเวณแนวรั้วคาวบอยหน้าฟาร์มสัตว์ปีก ทางไปวัดวิเวกวิการาม นำโดย นายอภิชาติ หมั่นวิชา มีนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจำนวน 38 คน