Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แด่ผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า
             วันที่ 11 เมษายน 2563 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ระดมทุนส่วนตัวและเปิดรับบริจาค เพื่อจัดซื้อสินค้าอุปโภค บริโภครวมมูลค่ากว่า 14,202 บาท เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจช่วยดับไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน และปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้, ชุดไฟป่าห้วยฮ่องใคร้, ชุดปฏิบัติการทหารผาลาด, ชุดดับไฟป่า หมู่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่