Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
พิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
             วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ผศ. ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์งานวิจัย เรื่อง “แผ่นติดผิวหนังสำหรับเหนี่ยวนำและควบคุมการเป็นสัดของปศุสัตว์” ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท น้ำเชื้อว่องไว จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 5 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ลงนามในสัญญา