Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมทำบุญสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปี 2565
             วันที่21 ธันวาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานทำบุญสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปี ภายใต้โครงการนักศึกษาสัตวศาสตร์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำรูญ มณีวรรณ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมในพิธีนี้ ณ อาคารปฏิบัติการสัตว์ปีกและสุกร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี