Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

กิจกรรมการประกวดสุนัขแฟนซี

          เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม การประกวดสุนัขแฟนซี ครั้งที่ 2ในงาน “แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน” ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีอาจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด