Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
งานแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2562
             วันที่ 26 ธันวาคม 2562 บุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเดินขบวนในงานการแข่งขันกีฬาบุคลากรประจำปี 2562 และร่วมแข่งขันกีฬามหาสนุก ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งคณะฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬามหาสนุก และรางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดขบวนพาเหรดประเภทหน่วยงานขนาดเล็ก