Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
             วันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 โดยได้จัดกิจกรรมสอยดาวลุ้นรับของรางวัลให้แก่บุคลากรทุกคนของคณะฯ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานคณบดี อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี