Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

นักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศไต้หวันศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้สุกรแบบครบวงจร

         เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศไต้หวัน ในโครงการ On The-Job Training Program on Agri-tourism Management จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้สุกรแบบครบวงจร ของคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยมี ผศ. ดร.อภิชัย เมฆบังวัน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้