Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัมมนาการนำเสนอรายงานของนักศึกษาต่างชาติ
             วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาการนำเสนอรายงานของนักศึกษาต่างชาติตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 5 คน จากประเทศไต้หวัน, อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี