Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ฝึกอบรมให้ความรู้ในโครงการทหารพันธุ์ดี
             วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล และนักศึกษาสาขาสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวัคซีนโรคอหิวาต์สัตว์ปีก ให้กับกองพันทหารม้าที่ 10 ค่ายสุริยพงษ์ และกองทหารพรานที่ 32 ในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38 จ.น่าน