Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ "พลิกวิกฤติให้เป็นความรู้ ครั้งที่ 4"
             วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จับโคชนแพะแกะตลาดหลังโควิด-19” (Beef, mutton and goat meat market after COVID-19) ในโครงการพลิกวิกฤติให้เป็นความรู้ ครั้งที่ 4 โดยจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโคเนื้อและแพะ, เกษตรกรเจ้าของฟาร์ม และนักวิชาการที่สนใจ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)