Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ชี้แจงกำหนดการนำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาประจำปี 2566
             วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับการกลับจากการปฏิบัติฝึกสหกิจ นอกสถานที่พร้อมชี้แจงกำหนดการนำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาประจำปี 2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องเรียน AT1413 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี