Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณาจารย์ฯ เข้าหารือแนวทางการทำกิจกรรมและ จัดทำโครงการวิจัยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไก่พื้นเมือง
             วันที่ 29 มกราคม 2564 อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์, อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย และอาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ คณาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าหารือแนวทางการทำกิจกรรมหารายได้ และจัดทำโครงการวิจัยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไก่พื้นเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมกับ คุณซิมโอน ปัญญา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ ณ บ้านสวนแพรฟาร์ม เลขที่ 253 หมู่ 10 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการหารือ คุณซิมโอน ปัญญา ยินดีสนับสนุนกิจกรรมและโครงการวิจัยเกี่ยวกับการใช้โปรไบโอติกส์ DLD Pro 1 ของกรมปศุสัตว์ การพัฒนาไก่พันธุ์ผสมพื้นเมือง ให้กับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป