Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

กิจกรรมไหว้ครูคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557

         วันที่ 28 สิงหาคม 2557 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ขึ้น ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแสดงถึงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำความรู้จัก และขอคำปรึกษา/คำแนะนำต่าง ๆ