Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

จัดสัมมนาการนำเสนอรายงานของนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2557

         วันที่ 27 สิงหาคม 2557 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาการนำเสนอรายงานของนักศึกษาต่างชาติตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2557 จำนวน 9 คน
จากประเทศไต้หวัน และประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี