Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
Nisseiken Overseas Coorporation เจรจาความร่วมมือกับคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 28 สิงหาคม 2558 รศ. ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับผู้แทนจากบริษัท Nisseiken Overseas Coorporation ประเทศญี่ปุ่น เข้าเจรจาความร่วมมือในการทดสอบและวิจัยเกี่ยวกับการใช้วัคซีนในสัตว์ร่วมกับคณะสัตวศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี