Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาบริเวณ อาคารสระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
             วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ นำทีมนักศึกษาสัตวศาสตร์จิตอาสา(นายทศรุทา สลุงแก้ว, นายว่าจ้าง แซ่ว่าง) ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยา เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณ อาคารสระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างความมั่งใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมทดสอบเวลาของนักกีฬาว่ายน้ำเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย