Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน และคัดเลือกนักศึกษาไปฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
             วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบปะนักศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท รับสมัครงาน และคัดเลือกนักศึกษาวิชาเอกสัตว์ปีกและการผลิตสุกร เพื่อไปฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 80 คน