Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “กึ่งทศวรรษเกษตรมอเชิงดอย ร่วมย้อนรอย 33 ปี ประเพณี 4 จอบ” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีสถาบันอุดมศึกษา ต่าง ๆ จำนวน 12 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2558 ซึ่งนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ประเภทการรีดเต้านมเทียม และการคล้องโคล้มโค รางวัลเหรียญเงินอันดับ 3 ประเภทตัดแต่งซากสัตว์ปีก และเหรียญทองแดงอันดับ 1 ประเภททักษะการตอนสุกร และการวิเคราะห์อาหารสัตว์