Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบไก่พื้นเมืองและไก่กระดูกดำ
              วันที่ 30-31มกราคม 2557นายครรชิต ชมพูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาลคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ จำนวน 1,700 ตัว และไก่กระดูกดำ จำนวน 700 ตัว ให้กับเกษตรกรต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายตามโครงการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำและโครงการผลิตไก่กระดูกดำ เพื่อส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง