Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

                  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ผศ. ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เข้ามาแถลงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้กับบุคลากรคณะสัตวศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุม AT2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี