Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2557

           เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2557 จากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุม 1213 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี