Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ร่วมพิธีเปิด “กาดแม่โจ้ 2477”
             วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลกรและนักศึกษาในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธีเปิด “กาดแม่โจ้ 2477” โดยได้นำผลิตภัณฑ์ของคณะสัตวศาสตร์ฯ ที่จัดทำโดยนักศึกษาในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจำหน่ายในกาดแม่โจ้ 2477 และได้ร่วมงานดื่มนมเนื่องใน “วันดื่มนมโลก (World Milk Day)” ณ ศูนย์คาวบอยมาร์เก็ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้