Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เยี่ยมชมการผลิตไก่เนื้อ
             วันที่ 3 ตุลาคม 2559 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงานการผลิตไก่เนื้อ ณ ฟาร์มสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักวิชาการสัตวบาลเป็นผู้บรรยายให้ความรู้