Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการ “เสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562”
             วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม โครงการ “เสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562” ซึ่งจัดโดยงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และย้ำเตือนไม่ให้นักศึกษากระทำความผิดวินัยนักศึกษา รวมถึงการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมในฐานะนักศึกษาและรุ่นพี่ที่ดี โดยมี อาจารย์สุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ พันตำรวจโท เบน วงศ์เครือ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี