Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรม MJU TALK วาไรตี้ทอร์ค คุยสนุก ดูสบาย ได้สาระ
             วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม MJU TALK วาไรตี้ทอร์ค คุยสนุก ดูสบาย ได้สาระ ลุ้นรางวัลฟรี โดยคุยผ่านช่องทาง Live สด ทาง YouTube และทาง Facebook เพจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย เป็นผู้ร่วมพูดคุยและแนะนำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี การรีวิวชีวิตนักศึกษาสัตวศาสตร์ กับการเรียนรู้คู่การปฏิบัติ ในแต่ละสาขาวิชา คือ สาขาวิชาเอกสัตว์ปีก สาขาวิชาเอกการผลิตสุกร สาขาวิชาเอกโคนมและโคเนื้อ และสาขาวิชาเอกอาหารสัตว์ พร้อมทั้งกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ในสายอาชีพสัตวบาลอีกมากมาย ณ ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยื มหาวิทยาลัยแม่โจ้