Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2562
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานด้านสโมสรนักศึกษาฯ และสร้างความเป็นผู้นำให้แก่ผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ในระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 ณ ค่ายชุ่มจิตต์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่