Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ฝึกซ้อมบัณฑิต คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
             คณาจารย์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 จำนวน 136 คน ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมบันทึกภาพหมู่กับบัณฑิตใหม่ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้