Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ติดตามผู้เข้าร่วมอบรมจากราชอาณาจักรภูฎาน
             วันที่ 4 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ ให้การต้อนรับ Mr. Dasho Rinzin Dorji, Hon’ble Secretary ที่เข้ามาเยี่ยมชมคณะสัตวศาสตร์ฯ และติดตามผลการฝึกอบรมของบุคลากรจากราชอาณาจักรภูฎาน ที่เข้าร่วมอบรมกับคณะสัตวศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุม 1208 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี