Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบไก่พื้นเมืองและไก่กระดูกดำ
             วันที่ 2-3 ตุลาคม2556 อ. สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริอาจารย์ประจำ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ ไก่กระดูกดำ จำนวน 2,400 ตัว
ให้กับเกษตรกร ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตามโครงการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำและโครงการผลิตไก่กระดูกดำ เพื่อส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง