Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์
             อาจารย์ สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหาร และนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล นำนักศึกษาชมรมสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 42 คน จัดทำกิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1 โดยจัดฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการป้องกันโรค” ให้กับชาวบ้าน พร้อมกับให้บริการฉีดวัคซีนนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ และพิษสุนัขบ้าให้กับปศุสัตว์ของชาวบ้าน, ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ ในระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตูม ต.ปางหินป่น อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่