Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการจิตอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม ส่งเสริมวิชาการ
             เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ชมรมสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย นายครรชิต ชมพูพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม และนักสัตวบาลฟาร์มสัตว์ปีกพร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา ได้จัดโครงการจิตอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม ส่งเสริมวิชาการ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ วิชาชีพทางด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก การบริการวิชาการความรู้สู่ชุมชน การทำวัคซีนสัตว์ปีก สุนัข แมว โดยอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน กิจกรรมสันทนาการวันเด็ก ณ โรงเรียนแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก ต. สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่