Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 12
             วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประกวดมหกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้มีการเลี้ยงนกเขาชวาเป็นอาชีพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ณ สนามแข่งขันคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด