Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงและการจัดการไก่
             ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำและไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงและการจัดการไก่ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า ต.ปากชม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล ต.เชียงกลม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน อ.นาด้วง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู อ.เอราวัณ จ.เลย ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2562