Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักศึกษารับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาขี่ม้า
             วันที่ 12 มกราคม 2563 นางสาวหนึ่งฤทัย มีโชคชัย นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้า ประเภทขี่ม้ามาราธอน (Endurance) และสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาคอรงได้สำเร็จ