Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บรรยายพิเศษหัวข้อ "โภชนาการอาหารและการลดต้นทุนอาหารสัตว์"
             วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกิจกรรมบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2567 ในหัวข้อ "โภชนาการอาหารและการลดต้นทุนอาหารสัตว์" ให้กับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีดตำบลห้วยทราย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีดตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่