Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา
             วันที่ 5 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาในโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยมี คุณณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบทุนให้กับนักศึกษาของคณะฯ จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี