Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เข้าศึกษาดูงาน
             วันที่ 28 เมษายน 2558 อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 46 คน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อ.ดร.วินัย โยธินศิริกุล ให้การต้อนรับ และนักวิชาการสัตวบาลเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในแต่ละฟาร์ม