Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ร่วมกิจกรรมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2558
             วันที่ 24 เมษายน 2558 บุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมขบวนพิธีดำหัว ผู้อาวุโสและอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้