Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

รับมอบโคเพศเมีย

         วันที่ 5 มิถุนายน 2557 คณะลูกศิษย์ของหลวงพ่อบัวเกตุ วัดป่าปางกีด ต.อินทขิน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้มอบโคเพศเมีย จำนวน 9 ตัว ให้กับฟาร์มโคนมและโคเนื้อ 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนทางสัตวศาสตร์ โดยมี อ.ไพโรจน์ ศิลมั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ