Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์และสัตวบาล ครั้งที่ 8
             วันที่ 27 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์และ สัตวบาล ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น