Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานวิจัยร่วมกับ ECHO ASIA
             วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานวิจัยร่วมกับ ECHO ASIA โดยมี Prof.Dr.Ozzie Abaye, Crop and Soil Environmental Sciences, Virginia Tech University, United States of America พร้อมทีมงาน ร่วมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี