Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
             วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ผศ.ไพโรจน์ ศิลมั่น ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานวันเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่