Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมเปิดบ้านสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 28 กันยายน 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเปิดบ้านร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับนักศึกษาเชิงรุก ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ