Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่ทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
             วันที่ 23 กันยายน 2560 อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, อ.สุรีรัตน์ ถือแก้ว อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ และนายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ที่ผ่านการอบรมการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลงพื้นที่ทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ณ บริเวณพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการ แป๋งบ้านสร้างเมือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้