Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรม ถาม-ตอบ หัวข้อ “พูดคุยระดับบัณฑิตศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live)
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมไลฟ์สด ถาม-ตอบ หัวข้อ “พูดคุยระดับบัณฑิตศึกษา” เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 – 13.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ, อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ, อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์, เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เป็นผู้แนะนำหลักสูตรฯ ตอบคำถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อ พร้อมด้วยตัวแทนจากนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเรียน ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊ค : สัตวศาสตร์ฯ แม่โจ้