Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เข้ารับการเพิ่มพูนความรู้ ด้านการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
             ในระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566 อ.ดร.สุรีรัตน์ ถือแก้ว อาจารย์สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการเพิ่มพูนความรู้ ด้านการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ได้แก่ กระบวนการผลิตอาหารชนิดแห้ง ผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง ณ บริษัท เพ็ทโพกัส จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี