Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ Professor Dr. Koh-en Yamauchi จากประเทศญี่ปุ่น
             วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสัตวศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Koh-en Yamauchi จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือเกี่ยวกับวิจัยและวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้