Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2563
             วันที่ 3 เมษายน 2564 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานด้านสโมสรนักศึกษาฯ และสร้างความเป็นผู้นำให้แก่ผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ณ อาคารสโมสรสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี