Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โรงเรียนบ้านโป่งสา ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และคณะครูจากโรงเรียนบ้านโป่งสา จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มสุกร และฟาร์มสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักวิชาการสัตวบาลเป็นผู้บรรยายให้ความรู้